dimarts, 2 de setembre del 2008

L’assemblea de Joves del Pla (AJP) es manté ferma en la defensa del territori

L’Assemblea de Joves del Pla continuarà la seva tasca a favor de la defensa del territori, davant de l’amenaça que suposaria per l’entorn del municipi la Plataforma Logística que ja demanava la CEPTA a la Generalitat o bé un macroparc de plaques solars que es podria construir entre el Polígon i la Partida de la Gambada. El Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona, sotmès encara a informació pública, desplaça la zona d’interès general que es situava entre el Pla, Valls i Alió, majoritàriament, cap al terme del Pla. Al municipi alguns pagesos sense successió familiar en l'ofici han optat per vendre's unes terres que s'utilitzaran per a projectes poc respectuosos amb el territori, i d'altres ja han estat amenaçats amb l'expropiació.
L’AJP vol treballar conjuntament amb els veïns del poble i dels municipis propers, i amb aquells que també lluiten per la defensa del territori, com ara l’Assemblea de Joves de Valls, la Plataforma Valls Viu, per fer front a la massificació i la transformació de la comarca que poden representar el projecte de la CEPTA, i també un parc d’energia solar de grans dimensions amb la consegüent centralització de la producció energètica. L'AJP vol mostrar la seva oposició a aquests projectes a través d'una lluita popular que també es podria estendre a altres sectors del Camp, com ara La Conca de Barberà, i, en concret, Montblanc, on s'hi situarà un Centre Integral de Mercaderies (CIM) que obrirà les portes a l'activitat logística a la zona.
L’any 1991 El Pla, l’Alt Camp i també municipis de la Conca ja es van mobilitzar en defensa d’un territori amenaçat per la construcció d’una planta de crema de residus i un abocador que s’incloïen en l’anomenat Pla de Residus endegat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Ara l’AJP i aquells que es vulguin sumar a la seva causa lluitaran per despertar l’esperit revolucionari que encara es manté viu en els veïns. Creiem que en aquest cas, la reacció popular també pot ser determinant per a la defensa de la sostenibilitat i el Medi Ambient.